ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

Friday, 17 September 2021
Manganese Green Sand
Product Description
     YB1 Manganese Sand is the most effective agent for removal of iron and manganese from water. This product is manufacture from selected grade of sand coated with manganese dioxide to produce a high density, durable granular product capable of withstanding the abrasion and dynamics associated with repeated reactivation, hydraulics transport, blackwashing and mechamical handling. The process of coating is carefully controlled to produce exceptionally high manganese dioxide on it's surface to form the most effective contact oxidation film.

 

How it works

     YB1 Manganese Sand is used in congunction with oxidizing agent such as potassium permanganate, chlorine, sodiumhypochlorite to transfer soluble form of iron or managese in to insoluble form. Then climination of such impurities are taken place by oxidation, catalytic and filtration properties of the media.
 
Application

Deironization and Demanganization
Suspended solid and turbidity removal
Hydrogen sulfide removal
Color removal
Removing bad taste and odour from iron and manganese
 
Typical Chemical and physical characteristecs

Physical appearance dark brown granular
Effective Size 10.-1.8 mm
Uniformity Coefficient 1.3-1.6
pH6-8
Shipping Weights 1,280 g/I
Total Capacity 1.5 gm-of fe/L
Bulk Density 2,900 pns/ m 3 (1.4 kg/ILts)

<< BACK