ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องหมาย "อควาทรีท" ขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ Tel. 081-860-5343, 081-829-4698, 085-489-2411 aqua_treatment @ hotmail.com

Sunday, 14 August 2022
Cation Exchange Resin
Product Data Sheet
 
     Dowex Model HCR S/S is a gel type strongly acidic cation exchange resin of  the sulphonated polystyrene type. IT is used for industrial water softening (in Na+ form) in co-flow regenerated units. Its principal characteristics are excellent physical, chemical and thermal stability stability, good ion exchange kinetics and high exchange capacity.

 

Properties

Matrixstyrene divinylbenzene
Functional groupssulphonates
Physical formbeads
Ionic form as shippedNa+
Total exchange capacity1.9eq/L (Na+ form)
Moisture holding capacity45 to 50 %(Na+ form)
Shipping weight770 to 870g/L
Specific gravity1.25 to 1.29(Na+ form)
Particle size 
Uniformity coefficient<1.7
Fine contents<0.315mm: 1.0% max
Maximum reversible swellingNa+ --->  H+: 10%
Chemical resistanceInsoluble in dilute solutions of acids
 or bases and common solvents
 
Suggested Operating Conditions

Minimum bed depth800mm
Service Flow rate5 to 50 BV/h
RegenerantHCI     H2SO4     Nacl
Level (g/L)50 to 150     60 to 240     80 to 250
Concentration (%)5 to 8     0.7 to 6     10
Flow rate (BV/h)2 to 5     2 to 20     2 to 8
Minimum contact time30 min
Slow rinse2BV at regeneration flow rate
Fast rinse2 to 4 BV at service flow rate
 
Limits of Use

     Dowex Model HCR S/S is suitable for industrial uses. For other specific applications such as pharmaceutical, food processing or potable water applications, it is recommended that all potential users seek advice from Rohm and Haas in order to determine the best resin choice and optimum operating conditions.

<< BACK